Casus Belli ya da Helena


Ölümsüz Antikite 'nin üçüncü cildi "Casus Belli ya da Helena", antik söylencelerin ve efsanelerinden biri olan "Üç Güzeller" yarışmasından esinlenilerek kurulan bir alegori çerçevesinde dünyanın sosyal ve siyasal düzenine kuramsal analizler getiriyor. Silikon Vadisi'nde yaşayan Silikonyalılar'ın "Olimposlular"la sembolize edildiği romanda, tüm dünyayı ele geçiren ve insanlığı köleleştiren bu küçük grubun, sapkın ve hedonist bir yaşam tarzı ile insancıkları birbirlerine kırdırarak iktidarını sürdürdüğü "karanlık" bir gelecek anlatılıyor.
Yazar: Hikmet Temel Akarsu
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 315
ISBN: 9789755451947