Adaleti Gördünü Mü?


Büyük Larousse'da adalet sözcüğü. "Hakka ve doğruluğa saygıyı temel alan ahlak ilkesi" olarak tanımlanıyor, Yani adalet, sosyal bir varlık olan İnsanın, toplumda güçler dengesini ve düzeni sağlamak İçin uygarlık tarihinin belli bir döneminde doğrudan kendisinin yaratıp, benimsediği bir kavram. Bu nedenle onun kaynağını, doğada ya da doğaüstü güçlerde aramak anlamsız. Adalet, toplumda güçlü olanların mutlak egemenliklerini sınırladığı İçin, öncelikle güçsüzlerin, ezilenlerin sığınağı, tutundukları dal, kurtuluş arayışlarının çaresi olarak görülüyor. Ancak ne yazık ki adalet çoğu kez güç karasında yenik düşüyor. Ve insanlar sürekli adaletsizlik ten yakınıyorlar. Özellikle uluslararası ilişkilerde, toplum daki sosyal dengesizliklerde adaleti göremiyoruz* Yine çoğu kez yargı kararlarından da hoşnut kılmıyor, verilen kırarları adil bulmuyorum İnsanların sürekli aradıkları, ancak kolayca ulaşamadıkları adaletin nerede olduğunu, ben de merak ettiğim için, herkesin birbirine sorduğu şu soruyu kitabıma isim olarak seçtim; "Adaleli gördünüz mü?"
Yazar: Mete GÖKTÜRK
Türü: Anı
Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı:304
ISBN: 9789755452258