Antik Pers Tarihi


Antik Pers ülkesi, hem Avrupalılar'ı hem de İranlılar'ı büyüledi ve son dönemde artak bir ilgiyle karşılaştı. Özellikle Batılı entelektüellerin ve araştırmacıların kendilerini salt Avrupalı bakış açısından kurtarmaya ve yabancı kültürlerle de yeni bir bağlantı kurma çabası, Yunan-Roma dünyasının "kıyısındaki" antik kültürlerin incelenmesine neden oldu. Büyük bir uygarlık birikiminin ürünü olan Eski İran Kültürü bu kapsamda yenide gündeme geldi: Kurulmuş olan imparatorlukların ekonomik, sosyal ve siyasal niteliklerinin yanı sıra, Ahura Mazda ve Mani'nin geliştirdiği inanç sistemleri büyük bir ilgi odağı oldu. Bu alanda Antik Pers tarihini incelemek, yalnızca antik döneme ilgi duyan Avrupalıları Hellas ve Roma merkezci dünya görüşü tehlikesinde kurtarmakta kalmayacak, aynı zamanda herkese, antik dönemde yatan ve günümüze kadar etkisini sürdüren değer örneklerini, halk tipolojilerini tanıma, önyargıları aşma ve yabancı olanlar, bilinmelerler için doğru bakış açısı kaanma olanağı sunacaktır.
Yazar:Josef Wiesehöfer
Çevirmen:Mehmet Ali İnci
Türü: İnceleme
Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı:464
ISBN:9789755451879