Beşinci İncil


Bir yanda engizisyon tarafından aforoz edilerek yasaklanmış olan eserler ve belgeler, diğer yanda yüzlerce yıldır yasaklı bilgilerini bir takım işaretlerle, sayılarla kuşaktan kuşağa aktaran Leonardo Da Vinci, Dante, Shakespeare, Voltaire gibi sır taşıyıcıları... Philipp Vanderberg bu romanında; esrarengiz bir trafik kazasında hayatını kaybeden Guido adındaki antikacının arabasında bulunan lanetli bir Kıpti Parşömenin ölüm getiren hikayesini anlatıyor. Kuzey Mısır'ın Nag Hammadi bölgesinde define avcıları tarafından bulunan parşömenin kopyalarından birinde, tarihin en gizemli kişiliklerinden biri olan ve hakkında çeşitli rivayetler dolaşan Barabbas İncili'ne yer verilmektedir. Bu ad aynı zamanda, Leonardo da Vinci'nin ''Gül Bahçesindeki Madonna'' adlı tablosunda da, şifrelenmiş bir şekilde yer almaktadır. Barabbas adı ve onu yazılı olduğu parşömenin varlığı, yalnızca ölen antikacının eşi Anne von Seydlitz'in yaşamını altüst etmekle kalmaz, Papalık kurumunu ve Hıristiyanlığa inanan milyonlarca insanın inancını da ciddi şekilde tehdit eder. Dolayısıyla, hem Barabbas adı ortadan kaldırılmalı, hem de Barabbas İncili'nin yer aldığı bu parşömen yok edilmelidir. Bu kargaşa sırasında Vinci'nin tablosu, gerçeği açığa çıkarma çabasındaki bir profesörün saldırısına uğrar. Parşömenin aslını ele geçirmek isteyen Orfeus Tarikatı, Roma Kilisesi ve Müslüman bir grubun arasında da acımasız bir mücadele başlar... Bir yanda engizisyon tarafından aforoz edilerek yasaklanmış olan eserler ve belgeler, diğer yanda yüzlerce yıldır yasaklı bilgilerini bir takım işaretlerle, sayılarla kuşaktan kuşağa aktaran Leonardo Da Vinci, Dante, Shakespeare, Voltaire gibi sır taşıyıcıları... Philipp Vanderberg bu romanında; esrarengiz bir trafik kazasında hayatını kaybeden Guido adındaki antikacının arabasında bulunan lanetli bir Kıpti Parşömenin ölüm getiren hikayesini anlatıyor. Kuzey Mısır'ın Nag Hammadi bölgesinde define avcıları tarafından bulunan parşömenin kopyalarından birinde, tarihin en gizemli kişiliklerinden biri olan ve hakkında çeşitli rivayetler dolaşan Barabbas İncili'ne yer verilmektedir. Bu ad aynı zamanda, Leonardo da Vinci'nin ''Gül Bahçesindeki Madonna'' adlı tablosunda da, şifrelenmiş bir şekilde yer almaktadır. Barabbas adı ve onu yazılı olduğu parşömenin varlığı, yalnızca ölen antikacının eşi Anne von Seydlitz'in yaşamını altüst etmekle kalmaz, Papalık kurumunu ve Hıristiyanlığa inanan milyonlarca insanın inancını da ciddi şekilde tehdit eder. Dolayısıyla, hem Barabbas adı ortadan kaldırılmalı, hem de Barabbas İncili'nin yer aldığı bu parşömen yok edilmelidir. Bu kargaşa sırasında Vinci'nin tablosu, gerçeği açığa çıkarma çabasındaki bir profesörün saldırısına uğrar. Parşömenin aslını ele geçirmek isteyen Orfeus Tarikatı, Roma Kilisesi ve Müslüman bir grubun arasında da acımasız bir mücadele başlar...
Yazar: Philipp Vandenberg
Çevirmen:Oktay Canbaz
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı:360
ISBN:9789755452005