Eskiçağ Maddecileri


İonia'lıların duyumcu, Elea'lıların usçu çözümlemeleri düşüncenin iki karşıt kutbunu oluştururken, atomcular her iki çözümü uzlaştırarak gerçekçi bir bakış geliştirdiler. Duyumcular devinimi öne çıkartıp değişmezi geriye iterken, usçular değişmezi varsayıp devinimi dışlarken, atomcular değişmezde devinimi ve devinimde değişmezi olası kıldılar. Nizan'ın bu kitabı Eskiçağ Maddeciliği'ni özellikle Epikuros'çu bakış açısından ele almaktadır.
Yazar:Paul Nizan
Çevirmen:Afşar Timuçin
Türü:Deneme
Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı:142
ISBN:9789755451305