Utanç


Öykü, yarı sömürge Üçüncü Dünya ülkelerine özgü bir öykü: "Kurtarıcı"nın zorba diktatöre, "Kurtarıcı Kadrosu"nun ise işkenceciye dönüşmesi. Cennet ve ölümün insanla hesaplaştığı bir ortama, Hugo Claus, geleneksel ortaçağ dinsel oyunları ile en çağdaş dışavurumculuğu, Utanç'ın potasında bağdaştırmaktadır.
Yazar: Hugo Claus
Çevirmen: Esin Talu-Çelikkan
Türü: Hikaye
Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı:153
ISBN: 9789755450599