Yaşasın Cumhuriyet


Bir kurtuluş savaşından sonra, bir monarşinin kalıntalırı üzerinde bir aydınlanmacı, bir "öğretmen" cumhuriyet kurulmuş ve bu devrimci cumhuriyet "kul"dan çağdaş vatandaşı yaratmayı amaç edinmiştir. Ne yazık ki Kemalist Cumhuriyet 14 Mayıs 1950 günü sona ermiştir. O tarihten bu yana kaba çizgileriyle karşı devrim iktidardandır. O gün iktidara gelen "Toprak ağalığı, taşra mütegallibeliği ve aşiret reisliği" koalisyonu ile eski (köktendinci) ve yeni (ikinci cumhuriyetçi) ortaklarının bu cumhuriyetin yarattığı çağdaş yapıya düşman olması çok doğal.
Yazar: Özdemir İnce
Türü: Deneme
Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı:211
ISBN: 9789755451633